No4630模特夏沫沫tifa泳池边性感白色比基尼秀白嫩肌肤完美诱惑写真38P夏沫沫秀人网

No4630模特夏沫沫tifa泳池边性感白色比基尼秀白嫩肌肤完美诱惑写真38P夏沫沫秀人网

凡服此等热药,总要服至周身、腹中发热难安时、然后与以一剂滋阴,此乃全身阴邪化去,真阳已复,即与以一剂滋阴之品,以敛其所复之阳,阳得阴敛,而阳有所依,自然互根相济,而体健身轻矣。法宜下夺,清热为主,如调胃承气汤、大黄木香汤、四磨汤之类。

坤中得阳即是火,火曰炎上,故能启示上升而交于心。太阴为阴经,邪从经为病,亦阴也。

火动于中,血海沸腾,伤于阳络,则妄行于上。有余即火,不足即寒。

此真阳从唇而脱,旦夕死亡之征。精停而结者,有砂石之形,郁热熬而成之也。

至于理法,喉属少阴,钦安究及所因,实为详明,何多求焉。近来,通称龙、牡涩精,尚未窥透其中至妙,多经金樱、粟壳、枸杞、巴戟、莲须之类治之,每多不效,由其不知封固这有要也。

法在不治,若欲救之,急宜回阳收纳,以尽人事。有神者,可与麻杏石甘汤,无神者,可用回阳收纳之法治之,庶不致误人性命也。

Leave a Reply